ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

Հայ ժողովուրդը բնաջնջելու ծրագիրը արդէն սկսած էր գործադրուիլ  Օսմանեան կայսրութեան կողմէ 1894 ի կոտորածներով .  նպատակն էր ի սպառ անհետացնել հայ ժողովուրդի ներկայութիւնը  Օսմանեան կայսրութեան տարածքէն ներս:

1915էն մինչեւ 1923  երկարող շրջանին՝ «Երիտասարդ Թուրքերու» կառավարութիւնը  յաջողեցաւ իր երազը իրականացնել  Հայկական Ցեղասպանութեամբ, որուն զոհ գացին մէկ ու կէս միլիոն հայեր:

Անպատիժ մնացած այս ոճիրը անմարդկային արարք մընէ եւ  Թուրք պետութիւնը մինչեւ այսօր կը մերժէ ընդունիլ իր կողմէ գործադրուած այս  ջարդը, հակառակ գոյութիւն ունեցող շատ մը փաստերու:

Բազմաթիւ ցեղախումբերէ կազմուած կայսրութեան բնակչութիւնը՝ մեծ մասամբ իսլամ էր: Քրիստոնեայ փոքրամասնութեան կը պատկանէին հայերն ու յոյները, որոնք երկրորդ դասակարգի քաղաքացիներ կը նկատուէին եւ իրաւունք չունէին պետական պաշտօններու  եւ դիրքերու տիրանալու:

ԺԹ. դարուն օգտուելով Եւրոպայի մէջ տեղի ունեցող յեղափոխական շարժումներէն , հայերն ալ առիթը պատեհ նկատեցին ի նպաստ փոքրամասնութիւններու կարգ մը բարեփոխութիւններ  պահանջելու   պետական վարչաձեւին մէջ:

Այս պահանջքին որպէս պատասխան 300 000 հայեր կոտորուեցան 1894էն մինչեւ 1896 կազմակերպուած Սուլթան Ապտիւլհամիտի կողմէ:

Բայց քսաներորդ դարու  սկիզբը  թուրք ազգայիններ փորձեցին ժողովրդավարական  կարգեր  հաստատել երկրին մէջ: Այս ցոյցերը, որոնք դէմ էին Սուլթանին, գլխաւորուած էին երիտասարդ թուրք մտաւորականներու կողմէ, որոնք յետագային պիտի կոչուէին « Երիտասարդ Թուրքեր»:

Անոնք  ազատական գաղափարներ ունէին եւ կ’ուզէին սուլթանը տապալել եւ խորհրդարանով կառավարուող պետութիւն ստեղծել: Հայ փոքրամասնութիւնները յոյսի նշոյլներ նկատեցին այս շարժումներուն մէջ եւ հաւանական կարելիութիւնը իրենց փափաքած բարենորոգումները իրականացնելու: Հետեւաբար իրենք եւս միացան այդ երիտասարդներուն:

Սակայն «Երիտասարդ թուրքերը»   ուրիշ  ծրագիր ունէին իրենց մտքին մէջ. «փանթուրքիզմ»ի» գաղափարը իրականացնել շրջանին մէջ, իրենց ցեղակից եղբայրներուն հետ: Այս ծրագրի իրականացման՝ հայերը խոչընդոտ կը հանդիսանային իրենց աշխարհագրական դիրքին պատճառով:

1914ին երբ Թուրքիա եւս մուտք կը գործէ Ա. Համաշխարհային Պատերազմին,  օրուան կառավարութիւնը  առիթը յարմար կը նկատէ իր բնաջնման ծրագիրը իրագործելու, վերջնականապէս փրկուելու համար   հայերէն:

1915 Ապրիլ 24ին թուրք կառավարութիւնը ձերբակալել կու տայ կարկառուն հայ գրողներ, քաղաքական դէմքեր , գործիչներ եւ կրօնականներ, որոնք աւելի ուշ կը սպաննուին կամ կ’աքսորուին: Ապա կը սկսի հայ բնակչութեան զանգուածային ջարդը. մայրաքաղաքի եւ գաւառներուն մէջ: Յետագային պիտի կոչուէր  քսաներորդ դարու առաջին ցեղասպանութիւնը:

Որպէս հետեւանք այս ցեղասպանութեան ՝3 միլիոն հաշուող  հայ ժողովուրդին  կէսը  կը սպաննուի.  իսկ  վերապրողները կ’աքսորուին  իրենց հողերէն  եւ ապաստան  կը փնտռեն աշխարհի տարբեր երկիրներուն  մէջ: Այս ձեւով ծնունդ  կ’առնէ  ներկայ սփիւռքը:

Լուսանկարչական փաստաթղթեր

1325997031_850215_0000000000_sumario_normal fotogarmeniob genocidio01 genocidio-armenio1 hqdefault images (1) images maxresdefaultphotochristianbodies1505359_436499819834531_6106120188488888774_n10396278_436499876501192_743603798461902397_n10989021_436499889834524_7364522714857874164_n